A1 odcinek H węzeł Zawodzie (bez węzła)-węzeł Woźniki (z węzłem)


Oddział: Katowice

Długość: Długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200

Obecny etap: oddano do ruchu 2 sierpnia 2019 r.

 

Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H węzeł Zawodzie (bez węzła)-węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500 DO 459+200”. Zadanie jest realizowane w ramach  inwestycji pn.: „Autostrada  A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy”.

 

Strona internetowa projektu:

http://a1.zawodzie-wozniki.pl/

 

Projektant: 

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.

ul. Rolna 12

40-555 Katowice

                                                                                                            

Nadzór Inwestorski:

ECMG GmbH , Zelinkagasse 10, 1010 Wiedeń Austria

SGS Polska Sp. z o.o. ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

 

Wykonawca: 

Konsorcjum:

Strabag Infrastruktura Południe

Sp. z o.o. 52-200 Wrocław ul. Lipowa 5a

 

Strabag Sp. z o.o. 05-800 Pruszków    

ul. Parzniewska 10

 

Wartość umowna zadania:

Zaakceptowana kwota kontraktowa 574.466.949,36 PLN

 

Warunki Kontraktowe:

Roboty będą realizowany w oparciu o Warunki Ogólne Kontraktu - Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

 

Lokalizacja i zakres:

woj. śląskie

powiat: częstochowski, lubliniecki

gminy: Starcza, Poczesna, Konopiska, Woźniki

Mapa orientacyjna inwestycji

GDDKiA 

 

Podstawowe parametry:

 • długość odcinka 16,7 km
 • klasa drogi: A
 • obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
 • prędkość projektowa: 120km/h
 • typ przekroju: dwujezdniowa dwupasowa z rezerwą pod 3 pas ruchu
 • szerokość pasa ruchu: 3,75m
 • szerokość pasa rozdziału 12,50 m w tym opaski wewnętrzne 2x 0,50m.
 • szerokość pasa awaryjnego: 3m
 • szerokość pobocza gruntowego: 1,25m
 • dostępność do drogi  - ograniczona – tylko poprzez węzeł
 • konstrukcja nawierzchni: 30 cm beton cementowy - płyty dyblowane.
 • kategoria obciążenia ruchu: KR6

Węzły:

 • „Woźniki” w  km 458+620

Obiekty inżynierskie:

 • mosty – 6 szt.
 • wiadukt w ciągu autostrady (WA) – 2 szt.
 • wiadukt nad autostradą (WD)- 9 szt.
 • przejazd gospodarczy (PG)- 4 szt.
 • przepusty – 28 szt

Miejsca Obsługi Podróżnych:

MOP- Starcza Wsch.Kat. I

MOP- Starcza Zach. kat. I

 

Zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Przejścia dla zwierząt

 • dużych: 1 szt.
 • małych (przejścia górne duże oraz przejścia dolne duże, średnie, i małe)  23 szt.

Ekrany akustyczne – 9,211 km

 

Urządzenia ochrony wód:

 • separatory – 3 szt.
 • zbiorniki ekologiczne – 7 szt.

Zieleń izolacyjną i dogęszczającą ( drzewa, krzewy, pnącze) – ok.94 000 szt.

 

Wygrodzenie drogi na całej jej długości.

 

Kalendarium:

Decyzja środowiskowa:

 • Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2.02.2009 r.
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do węzła „Pyrzowice”
  (z węzłem) oraz odcinka drogi ekspresowej S-1 od węzła „Pyrzowice” do węzła „Lotnisko”.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej:

 • 22.02.2011 r.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji:

 • Decyzja nr 13/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31.10.2013 r.

Podpisanie umowy na nadzór:

 • 08.09.2015 r.

Podpisanie umowy na budowę:

 • 04.03.2016 r.

Przekazanie placu budowy:

 • 15 marca 2016 r.

Rozpoczęcie robót:

 • 04 marca2016 r.

oddanie do ruchu:

 • 2 sierpnia 2019 r.

 

Główne cele Inwestycji:

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

Wybudowanie autostrady A1 na odcinku Rząsawa - Pyrzowice, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.