Kolejna umowa dla odcinka A-1 podpisana


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że w dniu 12 października 2015 roku została podpisana umowa na budowę odcinka F autostrady A-1 węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem)”. Zadanie jest realizowane w ramach inwestycji pn.: „Autostrada A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy”.

 

Wykonawcą tego zadania w formule Projektuj i buduj jest konsorcjum firm SALINI Polska Sp. z o.o., SALINI IMPREGILO S.p.A. i TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

Wartość umowy to 703 281 570,14 PLN (brutto)

 

Długość odcinka: Odc. F: 20,270 km 417+530,00 do km 437+800,00

Włączenie autostrady A-1 do istniejącego przekroju DK 1: 1,030 km 416+500 do km 417+530

 

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Termin realizacji: 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót objętych niniejszą Umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu projektowania objętego niniejszą Umową wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 

Strona internetowa projektu: www.a1-rzasawa-blachownia.pl

 

Nadzór Inwestorski pełnić będzie firma Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.

 

Szczegółowy zakres prac został opisany na stronie GDDKiA http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/20124/Budowa-autostrady-A1-Odcinek-F-wezel-Rzasawa-z-wezlem-wezel-Blachownia-z-wezlem