Przetarg na projekt rozbudowy DK 8 Wrocław (Magnice)-Kłodzko ogłoszony
W dniu 19.10.2015 wrocławski Oddział GDDKiA ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dk 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości.

Wybrany w przetargu Wykonawca opracuje: Studium Korytarzowe, Studium Techniczno– Ekonomiczno-Środowiskowe z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Koncepcję Programową oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy. Dokumentacja ta pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w systemie projektuj i buduj.

 

Rozbudowa DK 8 na odcinku około 77 km ma na celu zwiększenie przepustowości i prędkości podróży drogą krajową nr 8, zminimalizowanie liczby miejsc niebezpiecznych, wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary zwartej zabudowy miast i wsi, poprawę standardów środowiskowych, obniżenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń w obszarach zabudowy. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie dotychczasowego przekroju drogi do 3 lub 4 pasów ruchu w zależności od prognozowanego natężenia ruchu. Dodatkowo przewiduje się budowę obwodnic miejscowości a także budowę nowych, bezpiecznych skrzyżowań.

 

Zakończenie prac związanych z dokumentacją oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowane jest w roku 2019. W kolejnym etapie GDDKiA planuje ogłoszenie przetargu na roboty w systemie projektuj i buduj wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji.