Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych


 

Administratorem danych osób zwracających się z wnioskami o wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozpatrzenia wniosku, wydania decyzji oraz w celu archiwizacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. tekst jednolity z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).