Rok 2015 na drogach Podkarpacia


Przetargi na 76 km

W mijającym roku ogłoszono przetargi na budowę ponad 76 km dróg ekspresowych i obwodnic.

 

GDDKiA prowadzi postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Lasy Janowskie (granica województw Podkarpackiego i  Lubelskiego) do węzła Sokołów Młp. S19 została podzielona na 6 odcinków realizacyjnych:

- Lasy Janowskie - Zdziary o dł. ok. 9,3 km;

- Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km;

- Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. ok. 6 km.

 - Nisko Południe – Podgórze o dł. ok. 11,5 km;

- Podgórze - Kamień o dł. ok. 10,5 km;

- Kamień - Sokołów Małopolski Północ o dł. ok. 7,9 km.

 

Z kolei 19 firm i konsorcjów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 o łącznej długości 15,3 km.

 

Aktualnie GDDKiA analizuje wnioski złożone przez potencjalnych wykonawców na realizację tych zadań. Następnie wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone w treści ogłoszenia o zamówieniu zostaną zaproszeni do złożenia ofert cenowych.

 

Bliski rozstrzygnięcia jest przetarg na budowę 7 km obwodnicy Sanoka. Konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wartość robót oszacowano na blisko 140 mln zł, ukończenie prac zadeklarowano w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy i udzielono 10-letnią gwarancję jakości.

 

60 km dróg w budowie

 

W 2015 roku rozpoczęły się prace na dwóch odcinkach drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) oraz od Sokołowa Młp. do Stobiernej. Pierwszy odcinek będzie miał długość 6,3 km. Prace prowadzi konsorcjum Eurovia Polska SA i Warbud SA. Zgodnie z umową prace zakończą się w sierpniu 2017 roku. Drugi odcinek liczy 12,5 km. Realizowany jest przez Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Odcinek ma być gotowy w czerwcu 2017 roku. Trwają także prace na ostatnim odcinku autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia, które zgodnie z podpisaną umowa mają zakończyć się w maju 2016 roku.

 

Kolejne kilometry dróg krajowych wyremontowane

 

Działalność rzeszowskiego Oddziału GDDKiA to nie tylko budowa nowych dróg. Bardzo ważne są również remonty i przebudowy istniejących dróg, mostów czy też działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2015 na istniejącej sieci drogowej zrealizowano następujące zadania:

- remont DK 73 w m. Bukowa – dł. 0,765 km,

- remont DK 19 w m. Wyżne - dł.0,900 km,

- remont DK 19 w m. Babicy wraz z budową chodnika - dł. 0,740 km

- odcinkowa likwidacja kolein i spękań DK4/94 na odcinku Kosina – Radymno – dł. 40 km

- remont mostu na rzece Leszczawka w m. Leszczawa Dolna w ciągu DK 28

- remont mostu na rzece Stopnica w m.  Domaradz w ciągu DK 19

- remontu mostu przez rz. Wańkówka w m. Olszanica w ciągu DK 84

- budowa kładki dla pieszych w m. Nowa Dęba DK 9

- budowa chodników w m. Zimna Woda - Szebnie na DK 28 – łącznie 3 odcinki

- budowa chodnika w m. Kraczkowa DK4 - ok 80m.

- budowa chodnika w m. Siedliska Sławęcińskie DK 28 – dł. 0,382 km

- budowa chodnika Motycze Poduchowne – Zaleszany DK 77 – dł. 1,586 km

- budowa chodnika w m. Jaworze Górne DK 73 - dł.0,619 km

- budowa chodnika w m. Kamienica Dolna DK 73 – dł. 0,530 km

- budowa 5 zatok autobusowych w ciągu DK 77 Zbydniów, Zarzecze