Via Carpathia jedną z najbardziej strategicznych inwestycji


Budowa drogi ekspresowej S19 czyli części międzynarodowego szlaku Via Carpathia jest dla polskiego rządu jedną z najbardziej strategicznych inwestycji - takie zapewnienia padły podczas roboczej konferencji, która odbyła się 27 stycznia br. w Rzeszowie.

 

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele GDDKiA w tym Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Jacek Bojarowicz, przedstawiciele polskiego rządu (Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju), przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, Konsul Generalny Słowacji Ivan Skorupa i samorządowcy ze Słowacji. Organizatorami konferencji byli europoseł Tomasz Poręba oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

 

Konferencja poświęcona była możliwościom i instrumentom finansowym budowy drogi S19 stanowiącej istotną część europejskiego szlaku Via Carpathia. Była także okazją do przedstawienia w szczegółach procesu uzyskania decyzji środowiskowej jak i planów przebiegu i realizacji S19 od Rzeszowa do Barwinka.      

 

Droga ekspresowa S19 jest częścią korytarza transeuropejskiego Via Carpathia, łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Polski odcinek szlaku Via Carpathia ma przebiegać od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku, po śladzie drogi ekspresowej S-61, DK 8 i S-19 a jego długość to około 680 km.

 

Na Podkarpaciu stan przygotowań i realizacji Via Carpathia (S19) przedstawia się następująco:

·         odcinki zrealizowane: odc. Stobierna – w. Rz. Wschód i w. Rz. Zachód – w. Świlcza

·         odcinki w realizacji: odc. Sokołów Młp. Północ – Stobierna (12,5 km) i odc. w. Świlcza – w. Rz. Południe (6,4 km)

·         odcinki w przetargu: Lasy Janowskie – Sokołów Młp. Północ (6 odc.) 54,2 km

·         odcinki przed przetargiem: w. Rz. Południe – Barwinek (85,2 km)

 

Idea utworzenia szlaku VIA CARPATHIA została zapoczątkowana w 2006 roku w Łańcucie, gdzie podpisana została Deklaracja Łańcucka, powołująca do życia międzynarodową platformę współpracy w zakresie rozbudowy i modernizacji szlaku Via Carpatia. Deklarację podpisali ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Dwa lata później do inicjatywy przystąpiły kolejne trzy państwa – Bułgaria, Grecja i Rumunia.