Można zapoznać się z planami rozbudowy DK74 Frampol-Gorajec

GDDKiA Od 22 do 29 lutego br. w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu będzie można zapoznać się z opisem i dokumentacją planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec. Natomiast w poniedziałek 29 lutego zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu na spotkanie z projektantami i przedstawicielami GDDKiA. Początek o godz. 12.Opracowywana dokumentacja zakłada rozbudowę odcinka DK74 od Frampola w stronę Gorajca na długości 7,4 km. W efekcie, po zakończeniu prac, zniknie ograniczenie w ruchu dla pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 8 ton oraz naciskach 80 kN/oś. Droga zyska parametry techniczne i użytkowe obowiązujące dla standardów drogi klasy GP i będą mogły poruszać się po niej ciężarówki o nacisku do 115 kN/oś. Nawierzchnia zostanie nie tylko wzmocniona ale także poszerzona, z pasami ruchu o szerokości 3,5 m i umocnionymi poboczami. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego i zbiorniki retencyjne. Zakres prowadzonych prac będzie wiązał się z poszerzeniem obecnego pasa drogowego i przejęciem potrzebnych nieruchomości.

W trakcie spotkania z projektami będzie można zadawać pytania dotyczące planowanej rozbudowy. Od 22 lutego uwagi i wnioski można składać wypełniając formularze wyłożone w siedzibie Urzędu Miejskiego. Takie wnioski można też składać podczas spotkania z projektantami lub przesłać na adres lubelskiego Oddziału GDDKiA do 7 marca.

Rozbudowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2017-2018.

GDDKiA 

Mapa orientacyjna

 

Materiały informacyjne dotyczące planowanej rozbudowy można znaleźć na stronie internetowej http://www.dk74-frampol-gorajec.pl/ lub poniżej: