Nowy dyrektor oddziału GDDKiA w Łodzi
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz, 19 lutego 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Oddziału GDDKiA w Łodzi Maciejowi Tomaszewskiemu

Maciej Tomaszewski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, gdzie ukończył Wydziały: Budownictwa i Architektury oraz Organizacji i Zarządzania. Z budownictwem jest związany od blisko 25 lat. Poprzednio pracował na stanowiskach kierowniczych w kilku firmach wykonawczych. W łódzkim Oddziale GDDKiA rozpoczął pracę w styczniu 2011 roku jako Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji i pełnił dotychczas tę funkcję.