Szczegółowe informacje dotyczące budowy nowych dróg przez białostocki oddział GDDKiA znajdą Państwo na oficjalnych stronach internetowych inwestycji:

 

S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek - obwodnica Suwałk -  http://www.s61-obwodnica-suwalk.pl/

 

• Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. podlaskiego, pododcinek - 1a. Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem) –  http://s8.wyszkow-poreba.pl/

 

• Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. podlaskiego, pododcinek - 1b. węzeł Poręba (bez węzła) - początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiejhttp://www.s8.poreba-ostrow.pl/

 

• Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. podlaskiego, pododcinek - 2. Ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego -   http://www.s8ostrow.pl/

 

• Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odcinek: granica woj. mazowieckiego – Zambrów   http://s8grwojmaz-zambrow.pl/

 

• Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Mężenin – Jeżewo   http://www.s8mezenin-jezewo.pl/

 

Ważne informacje dla podwykonawców można znależć tutaj:.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/3521/Informacja-dla-podwykonawcow