Remont autostrady A4 w woj. dolnośląskim

Rusza remont autostrady A4 w województwie dolnośląskim. Rozpoczęcie prac planowane jest 4 kwietnia 2016 w rejonie węzła Brzeg i na odcinku przed węzłem Brzezimierz (w km 175 – 178,600). Nawierzchnia wymieniona zostanie na ok. 19-kilometrowym odcinku jezdni północnej (w kierunku Wrocławia). Prace prowadzone będą krótszymi odcinkami.Roboty drogowe zaplanowane zostały do 15 października 2016, z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Na odcinkach aktualnie prowadzonych robót, ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową (jezdnia w stronę Opola): po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Pasy ruchu o przeciwnych kierunkach zostaną od siebie oddzielone, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Na każdym odcinku prowadzonych prac, jak i na odcinkach jezdni poprzedzających zwężenia, wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości.

 

Komunikaty o utrudnieniach będą wyświetlane na znakach zmiennej treści, na jezdniach w obu kierunkach.

 

By ograniczyć utrudnienia w okresie wakacyjnym, prace remontowe zostaną podzielone na dwa etapy: pierwszy, trwający od około 4 kwietnia do końca czerwca, drugi – od września do około 15 października. W lipcu i w sierpniu planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu, obydwiema jezdniami.

 

Prowadzone prace remontowe obejmą m.in. wymianę nawierzchni ścieralnej oraz warstwy wiążącej jezdni. Uzupełnione i wyprofilowane zostaną także pobocza autostrady, odtworzone i oczyszczone zostaną rowy. Wykonawca prac wymieni uszkodzone elementy odwodnieniowe drogi i odtworzy oznakowanie poziome. Wyremontowany odcinek objęty zostanie 7-letnim okresem gwarancyjnym. Dla każdego etapu prac Wykonawca opracuje także projekt tymczasowej organizacji ruchu.

 

Umowa na remont ok. 19-kilometrowego odcinka jezdni północnej podpisana została 23 marca 2016 z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., która zrealizuje zadanie za kwotę około 18,8 mln złotych brutto. Tegoroczny remont jest kontynuacją prac z lat ubiegłych. W 2014 i 2015 roku wyremontowany został ok. 40-kilometrowy odcinek jezdni południowej (w stronę Opola) - od węzła Bielany do węzła Brzeg.

 

Bieżącej, całodobowej informacji o warunkach przejazdu autostradą A4 oraz zalecanych objazdach udziela Punkt Informacji Drogowej (PID) we Wrocławiu, tel.: 71 320 98 18 lub 19 111 (numer ogólnopolski, w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0).

 

Bieżące informacje o aktualnie realizowanych etapach prac oraz utrudnieniach w ruchu publikowane będą sukcesywnie na stronie internetowej GDDKiA Oddział Wrocław.

 

Celem zachowania bezpieczeństwa, apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

 

W związku z remontem autostrady:

• Zachowaj szczególną ostrożność,

• Korzystaj z zalecanych objazdów,

Dostosuj prędkość do warunków na drodze,

• Stosuj się do oznakowania.