Podpisanie umowy na „projektuj i buduj” S5 odc. Wronczyn-Kościan Południe

GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, od Wronczyna do Kościan Południe. Wykonawca firma BUDIMEX S.A. zadeklarowała ukończenie prac w ciągu 32 miesięcy od dnia podpisania umowy i udzieliła 10 letniej gwarancji jakości. Wartość umowy to prawie 360 mln zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest na wakacje 2019 r.Zadanie  realizowane będzie w systemie „projektuj i  buduj”. Oznacza to, że wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a następnie wybuduje trasę  o długości ok. 19 km.

Ponadto w zakres prac wchodzą m.in.:

  • roboty przygotowawcze;
  • roboty drogowe ( budowa drogi  dł. ok. 19   km., 2 węzłów  drogowych, Miejsca Obsługi  Podróżnych, łącznika od węzła Kościan Południe do istniejącej drogi krajowej nr 5,  przebudowę fragmentów istniejących dróg publicznych, budowę dróg dojazdowych  służących jako dojazdy do nieruchomości oraz służące obsłudze terenów przyległych do drogi, itp.);
  • budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych;
  • roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze m.in. przebudowa oraz usunięcie kolizji urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, m.in. energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej, urządzeń służących odwodnieniu, oświetlenia drogowego;
  • wykonaniu i wprowadzeniu stałej oraz na czas wykonywanych robót organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
  • wykonaniu urządzeń ochrony środowiska m.in. przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych i ekranów przeciwolśnieniowych, zieleni , ogrodzenia drogi;
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej;
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Budowa powyższego odcinka przyczyni się do połączenia aglomeracji poznańskiej z wrocławską oraz spowoduje wyprowadzenie ruchu ciężkiego z miejscowości Głuchowo, Jarogniewice, Kościan,  przez które przebiega istniejąca droga krajowa nr 5.

 

Przypominamy, że aktualnie na terenie Wielkopolski w realizacji znajduje się około 69 km drogi ekspresowej S5 oraz ponad 30 km drogi ekspresowej S11.