Naprawy, przeglądy i konserwacje układów chłodzących w budynku laboratorium drogowego w 2016 roku.


Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra lub na adres e-mail: amalecka@gddkia.gov.pl lub lcidylo@gddkia.gov.pl do dnia 21.04.2016 r. do godz. 10:00

 

Osoba prowadząca sprawę:

Łukasz Cidyło tel. 68 327 10 68 wew. 256, Anna Małecka 68 327 10 68 wew. 210.

 

Dokumenty do pobrania:

 

GDDKiA 

 

Protokół z postępowania 

 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Projekt Umowy 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy - załącznik 2a 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy - załącznik 2b