Próby obciążeniowe na obwodnicy Brodnicy

Na obwodnicy Brodnicy przeprowadzono próby obciążeniowe na ponad 500 metrowej estakadzie.Na podstawie pozytywnych, wstępnych wyników próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego estakady zostalo stwierdzone, że konstrukcja nośna obiektu pracuje prawidlowo pod obciążeniem.

Na budowie nadal też prowadzone są prace na obiekcie i w jego obrębie, zarówno przy układaniu nawierzchni, montażu barier ochronnych czy odwodnieniu drogi. W tygodniu na budowie pracowalo ponad 50 osób i prawie 30 maszyn budowlanych.
Po zakończeniu robót, rozpoczną się prace odbiorowe mające na celu jak najszybsze udostepnienie kierowcom tej trasy.

 

GDDKiA  GDDKiA

GDDKiA  GDDKiA

 

Szczegółowe informacje z postępu prac znajdziecie też Państwo na oficjalnej stronie inwestycji:

www.obwodnicabrodnicy.pl