Plac budowy drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój przekazano wykonawcy.
Przekazano plac budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Skomielna Biała – Rabka Zdrój oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP od Rabki Zdroju do Chabówki firmie SALINI IMPREGILO S.p.A. z Mediolanu 21 kwietnia 2016 r. Zgodnie ze złożonym w nadzorze budowlanym zgłoszeniem 28 kwietnia 2016 r. można rozpocząć roboty.Zanim zacznie powstawać nowa droga trzeba wykonać prace przygotowawcze, wykarczować pnie po wyciętych drzewach, geodeci muszą zrobić inwentaryzację, geolodzy badania kontrolne podłoża a saperzy sprawdzić czy nie ma gdzieś materiałów wybuchowych. To jest standardowa procedura. Jak dokładnie będzie wyglądał harmonogram prac będzie wiadomo po przeanalizowaniu propozycji przedstawionej przez wykonawcę w przygotowanym już programie robót.

Na 6,1 km odcinku od Skomielnej Białej do Chabówki oprócz dwujezdniowej drogi wybudować trzeba m.in. dwa węzły drogowe „ Skomielna Biała” i „Zabornia”. Na węźle „Skomielna” będą zjazdy na Wadowice i Nowy Sącz natomiast na węźle „Zabornia” zjazdy na Nowy Targ i Chyżne. Górzyste ukształtowanie terenu spowodowało konieczność budowy licznych obiektów inżynierskich. Ponad jedna trzecia tego odcinka drogi ekspresowej czyli ok. 2,3 km poprowadzona będzie na wiaduktach. Powstanie ich 17 , w tym najdłuższy, liczący 992 metry oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle „Skomielna”. Tu także powstanie Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej i MOP ( miejsce obsługi podróżnych ) Zbójecka Góra.

Wykonane muszą być także roboty drogowe w zakresie:
 • rozbudowy drogi krajowej nr 28,
 • rozbudowy i budowy (przełożenia) drogi krajowej nr 7,
 • rozbudowy i budowy (przełożenia) drogi krajowej nr 47,
 • budowy MOP-u Zbójecka Góra kategorii II w ograniczonym zakresie,
 • budowy murów oporowych,
 • budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg lokalnych gminnych, powiatowych,
 • budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,
 • budowy dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowy systemu odwodnienia pasa drogowego,
 • budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonania stałej organizacji ruchu na drodze głównej i przebudowywanych drogach lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe itp.,
 • organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
 • budowa i przebudowa sieci wodociągowych,
 • budowa i przebudowa sieci gazowych średnioprężnych,
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa i przebudowa sieci i urządzeń energetycznych średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn),
 • budowa i przebudowa sieci i urządzeń teletechnicznych napowietrznych i doziemnych,
 • budowa oświetlenia,
 • przełożenie cieków,
 • budowa przepustów, oraz urządzenia ochrony środowiska i prace wykończeniowe.

Na zrealizowanie wszystkiego wykonawca ma 22 miesiące , przy czym nie wlicza się tu miesięcy zimowych, czyli okresu pomiędzy 15 grudnia a 15 marca. Koszt realizacji wynosi brutto 615 068 976,27 zł.