Umowa na dofinansowanie budowy obwodnicy Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11 podpisana.


2 czerwca br. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków unijnych dla budowy obwodnicy Jarocina oraz  II etap Ostrowa Wielkopolskiego w ciągi drogi ekspresowej S11 na terenie województwa wielkopolskiego.

Komisja Europejska zasili realizację projektu kwotą ponad 408 mln zł. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 664 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ponad  13 km II etapu  obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego oraz ponad 13 km obwodnicy Jarocina w ciągu S11. Zadania będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany termin zakończenia budowy dla obydwóch zadań  to III kwartał 2017  r.