Utrudnienia w Nachodzie – alternatywne przejścia graniczne z Czechami w ciągu dróg krajowych na Dolnym Śląsku

W związku z planowanym przez stronę czeską remontem drogi I/33 w Nachodzie oraz mogącymi wystąpić utrudnieniami w ruchu na przejściu granicznym Kudowa Słone – Nachod, przekazujemy informację o warunkach przejazdu na pozostałych przejściach granicznych.W związku z zapowiadanym remontem należy spodziewać się wydłużenia czasu przejazdu przez przejście graniczne Kudowa Słone – Nachod. Jest to główne przejście graniczne pomiędzy Polską i Czechami w województwie dolnośląskim. W ciągu doby przejeżdża przez nie średnio 8193 pojazdów, w tym 2413 ciężarówek (ponad 80% ruchu tranzytowego z Czechami w woj. dolnośląskim). Utrudnienia wystąpią nie tylko na samym przejściu granicznym, ale i na odcinku drogi I/33 po obu stronach Nachodu, na drogach po których poprowadzone zostaną w Czechach objazdy oraz – niewykluczone, że także w Polsce na drodze krajowej nr 8. Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu na przejściu granicznym Kudowa Słone – Nachod oraz spodziewane od lipca do października tego roku utrudnienia, przekazujemy informację o możliwych trasach alternatywnych.

 

Przejście graniczne Jakuszyce – Harrachov

Położone w ciągu drogi krajowej nr 3 z Jeleniej Góry. Alternatywa dla ruchu tranzytowego. Obowiązujący zakaz wjazdu pojazdów o nacisku na oś większym niż 11,5 tony (podobnie jak na DK 8) umożliwia przejazd TIR-ów. Średnie dobowe natężenie ruchu na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (w obie strony): 1667 pojazdów, w tym 381 ciężarówek. Kierowcy poruszający się DK 3 muszą liczyć się koniecznością pokonywania wzniesień.

 

Przejście graniczne Lubawka – Kralovec

Położone w ciągu drogi krajowej nr 5 z Kamiennej Góry. Alternatywa dla ruchu osobowego i lekkich samochodów dostawczych. Na przejściu granicznym obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton. Na DK 5 obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 8 ton. Średnie dobowe natężenie ruchu na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (w obie strony): 1203 pojazdy, w tym 40 ciężarówek.

 

Przejście graniczne Mieroszów – Mezemesti

Położone w ciągu drogi krajowej nr 35 z Wałbrzycha. Alternatywa dla ruchu osobowego. Na przejściu granicznym obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 6 ton. Na DK 35 obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 8 ton oraz zakaz wjazdu pojazdów o wysokości 4 metrów i większej (ze względu na wiadukt kolejowy w m. Kowalowa). Średnie dobowe natężenie ruchu na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (w obie strony): 1269 pojazdów, w tym 19 ciężarówek.

 

Przejście graniczne Boboszów – Dolni Lipka

Położone w ciągu drogi krajowej nr 33 z Bystrzycy Kłodzkiej. Alternatywa dla ruchu osobowego. Na DK 33 obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 8 ton. Średnie dobowe natężenie ruchu na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (w obie strony): 2002 pojazdy, w tym 58 ciężarówek.

 

W województwie opolskim w ciągu dróg krajowych znajdują się 3 przejścia graniczne z Czechami:

  • Przejście graniczne Głuchołazy – Mikulovice w ciągu drogi krajowej nr 40 z Prudnika. Alternatywa dla ruchu osobowego i tranzytowego. Kierowcy poruszający się tą trasą muszą się liczyć z pokonywaniem wzniesień.
  • Przejście graniczne Trzebina- Bartulovice w ciągu drogi krajowej nr 41 z Prudnika. Alternatywa dla ruchu osobowego i tranzytowego.
  • Przejście graniczne Pietrowice – Krnov w ciągu drogi krajowej nr 38 z Głubczyc. Alternatywa dla ruchu osobowego. Zakaz ruchu pojazdów o wysokości 4 metrów i większej. Po czeskiej stronie zakaz ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

 

Uwaga: DK 3 to jedna z dróg rekomendowanych dla pielgrzymów udających się w lipcu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Może wiązać się to ze wzmożonym ruchem na przejściu granicznym Jakuszyce – Harrachov oraz na DK 3 w drugiej połowie lipca oraz w pierwszych dniach sierpnia.

 

Z informacji przekazanych przez RSD wynika, że ruch samochodowy przez Nachod w stronę Polski będzie nadal możliwy. Rozważane jest natomiast przekierowanie części tego ruchu na przejścia graniczne Harrachov – Jakuszyce oraz w kierunku Ostravy. Samochody wjeżdżające do Nachodu od strony Polski kierowane będą dalej objazdami.

 

Całodobowej bieżącej informacji o warunkach przejazdu drogami krajowymi w województwie dolnośląskim udziela Punkt Informacji Drogowej (PID) we Wrocławiu, pod nr telefonu (071) 320 98 18.