Nowe rozwiązania i pomysły techniczne - cykliczne spotkania w GDDKiA

Wychodząc naprzeciw licznym propozycjom dotyczącym infrastruktury drogowej w Polsce, przedstawianym przez inżynierów, naukowców oraz przedsiębiorstwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna serię cyklicznych spotkań z podmiotami pragnącymi przedstawić nowe rozwiązania i pomysły techniczne. Cykliczne spotkania organizowane raz w miesiącu w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem przedstawicieli GDDKiA, MIB oraz zgłoszonych podmiotów pomogą udoskonalić wymianę informacji w kwestii nowych rozwiązań i pomysłów technicznych.Spotkania będę się odbywały cyklicznie, w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 10:00.

 

Dla prelegentów:

  • podmioty zainteresowane wygłoszeniem prezentacji muszą przesłać wypełniony formularz dla prelegentów  na adres: pomysl@gddkia.gov.pl;
  • o terminie prezentacji decyduje kolejność zgłoszeń;
  • maksymalny czas prezentacji to 30 min.;
  • podmioty, które otrzymały zawiadomienie o terminie prezentacji, proszone są o przesłanie poszerzonych materiałów informacyjnych planowanym do omówienia obszarze celem zapewnienia właściwego doboru osób ze strony GDDKiA;
  • lista podmiotów zakwalifikowanych do wygłoszenia prezentacji ze zgłoszonymi rozwiązaniami będzie opublikowana w serwisie GDDKiA:

 

Dla słuchaczy:

  • podmioty zainteresowane wysłuchaniem prezentacji muszą do 25 dnia każdego miesiąca, po opublikowaniu przez GDDKiA listy tematów będących przedmiotem najbliższej prezentacji przesłać wypełniony formularz dla słuchaczy  na adres: pomysl@gddkia.gov.pl;
  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń;

Nie przewiduje się udziału mediów.

 

Uwaga zmiana formularza prelegenta!

Informujemy, iż uległ modyfikacji formularz prelegenta. Od 18 października 2016 r.  podmioty zgłaszające się do udziału w spotkaniach  pn. „Nowe rozwiązania i pomysły techniczne - cykliczne spotkania w GDDKiA” są proszone dodatkowo o informację, na czym polega innowacyjność prezentowanego rozwiązania.