Ogłoszono przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa
Przetarg nieograniczony na wykonanie „Koncepcji Programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52 „ ogłoszony został 2 września 2016 r. Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie ofert do 10 października 2016 r.Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie Koncepcji Programowej dla budowy Północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52” zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 30 sierpnia 2016 r. Zgodnie z art. 11 ust 7d ustawy Prawo zamówień publicznych, pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o tym zamówieniu stają się dostępne na stronie internetowej zamawiającego czyli GDDKiA Oddział w Krakowie, od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Są to nowe regulacje wynikające z faktu dostosowania prawa polskiego do prawa unijnego. Od 28 lipca 2016 r. prawo polskie i unijne są spójne w zakresie zamówień publicznych. Przetarg na „Wykonanie Koncepcji Programowej dla budowy Północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE dzisiaj, tj. 2 września 2016 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, ciągu drogi ekspresowej S52. W piątek 26 sierpnia 2016 r. minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie Program Inwestycyjny dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52.

Wykonawca wyłoniony w ogłoszonym dzisiaj postępowaniu przetargowym ma przygotować:
  • Koncepcję Programową (KP) w tym m. in. analizy i prognozy ruchu, organizację ruchu dla odcinków objętych zamówieniem, dokumentację bezpieczeństwa tuneli, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, materiały informacyjne, opracowania ekonomiczno-finansowe;
  • opinię geotechniczną, projekty robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskich, dokumentację geologiczno- inżynierską, projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną;
  • materiały koncepcyjne do uzyskania DŚU ( decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ), przedmiary i kosztorysy oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy.

Firmy mogą składać oferty do 10 października 2016 r.

Natomiast do 7 września 2016 r. firmy mogą składać oferty na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, dla drogi ekspresowej S 52 na odcinku od węzła Modlniczka do węzła Kraków Mistrzejowice.