Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego DK73 Kielce - Wola Morawicka
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w docelowym pasie drogowym drogi krajowej nr 73 na odcinku: granica miasta Kielce do Woli Morawickiej (od km 18+011,00 do km 26+370,15)

W nawiązaniu do art.62.4.e ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.Nr 106 z 2010r. poz. 675), zgodnie z art.39.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm. ) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach informuje, że przystępuje do prac przygotowawczych zawiązanych z przygotowaniem budowy drogi krajowej nr 73 na odcinku: granica miasta Kielce do Woli Morawickiej (od km 18+011,00 do km 26+370,15), realizowanym w ramach inwestycji: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Od granicy miasta Kielce do miejscowości Brzeziny /Morawica planowana jest dobudowa drugiej jezdni, a dalej na odc. Brzeziny /Morawica-Wola Morawicka droga będzie biegła po nowym śladzie. Projektowany odcinek DK Nr 73 będzie posiadał parametry techniczne drogi klasy GP.

 

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym na ww. odcinku drogi mogą składać pisemne wnioski na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce.