Podpisano umowę na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

W środę 23 listopada 2016 r. została podpisana umowa na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73. Budować obwodnicę będzie konsorcjum firm: Vistal Gdynia S.A. i  Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. s. z o.o. w restrukturyzacji. Konsorcjum, zgodnie ze złożoną ofertą ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy na realizację inwestycji z gwarancją jakości na 10 lat. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).Wykonawca ma wybudować jednojezdniową drogę dwupasową klasy GP o długości około 6,9 km, z nawierzchnią przystosowaną do nośności 115 kN/oś.

 

Do zakresu prac należy ponadto budowa :

  • skrzyżowań z dodatkowymi pasami ruchu dla relacji skrętnych,
  • obiektów inżynierskich (w tym: wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
  • dróg dojazdowych (obsługujących przyległe tereny), zjazdów,
  • zatok postojowych do kontroli pojazdów,
  • budowa lub przebudowa chodników,
  • przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń kolidujących z budową drogi,

Zrobić trzeba także system odwadniający drogę ( kanalizację deszczową, rowy i przepusty),

urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia podczyszczające wody, przejścia dla zwierząt) oraz oznakowanie i organizację ruchu. Po ukończeniu inwestycji wykonawca musi jeszcze

opracować dokumentację powykonawczą i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Koszt budowy obwodnicy wyniesie ponad 79 mln 734 tys. zł.