Otwarto kolejny wiadukt na obwodnicy Inowrocławia
Oddany do użytkowania obiekt przechodzi nad budowaną obwodnicą i w ciągu drogi wojewódzkiej nr 252.

Na dojazdach do wiaduktu zlokalizowane są skrzyżowania typu rondo, które docelowo będą częścią węzła drogowego Jacewo, umożliwiającego skomunikowanie drogi wojewódzkiej z obwodnicą.
Jezdnia na wiadukcie ma szerokość 6 m (dwa pasy ruchu po 3 m) a na obiekcie znajdują się bariery ochronne, balustrady oraz chodnik dla pieszych. Całkowita szerokość wiaduktu to 10.7 m

 

Jest to trzeci z kolei wiadukt przechodzący nad budowaną obwodnicą i oddany w tym roku do użytkowania.

Wcześniejsze dwa, znajdujące w ciągu dróg powiatowych (DP 2545C; DP 2567C) udostepnione zostały kierowcom 13 i 20 października br.

 

Przypominamy, że na budowie obwodnicy nadal trwają roboty w branży drogowej m. in. w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej, humusowania oraz warstwy technologicznej. Prowadzone są też prace w branży mostowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

 

Więcej informacji o postępach prac - na oficjalnej stronie inwestycji:

http://obwodnicainowroclawia.pl/

 

GDDKiA