Przebudowa dk 65 Gołdap - Kowale Oleckie wyróżniona

Olsztyński oddział GDDKiA został wyróżniony za najlepszy projekt w kategorii  „Sprawne wdrażanie” za przebudowę drogi krajowej nr 65 Gołdap – Kowale Oleckie. Inwestycja była realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.Zadanie obejmowało swym zakresem przebudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 15,6 km, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych. Droga po przebudowie ma dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś.  Szerokość  jezdni  wynosi 8 m – dwa pasy ruchu po 3,5 m oraz opaski bezpieczeństwa o szerokości po 0,5 m z obu stron. Wykonawcą zadania o wartości ok. 58 mln zł była firma Strabag. Inwestycja była realizowana w okresie 21.06.2013 - 05.07.2014.

 

Rozbudowa odcinka Gołdap – Kowale Oleckie była kolejnym, po wybudowaniu obwodnic trzech miast (Gołdapi, Olecka i Ełku) etapem modernizacji drogi krajowej 65. Inwestycja ta współfinansowana była ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Poziom dofinansowania z UE to 10 mln euro.

 

Zmodernizowana droga krajowa 65 poprawiła połączenie drogowe z Obwodem Kaliningradzkim a wraz z istniejącą obwodnicą Gołdapi utworzyła ponad 20 kilometrowy odcinek nowej drogi. Nowa nawierzchnia, utwardzone pobocza oraz ciągi pieszo-rowerowe poprawiły nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej trasy.