Autostrada A2 Świecko- Nowy Tomyśl


I. Podstawowe informacje o inwestycji:

 

Odcinek A2 do Świecka jest jednym z najdłuższych autostradowych odcinków w Polsce wybudowanych w technologii betonowej. Autostrada została oddana do użytku kompleksowo z pełnym wyposażeniem, m.in. Punktami Poboru Opłat, Systemem Alarmowym, Miejscami Obsługi Podróżnych.

 

Odcinek zrealizowany został przez koncesjonariusza – AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

Generalnym wykonawcą zadania była spółka A2STRADA SP. Z O.O. (KULCZYK HOLDING oraz STRABAG AG (AUSTRIA)):

 

 • prace projektowe: TRANSPROJEKT GDAŃSKI SP. Z O.O., ORTOTRANS S.A., SCOTT WILSON GROUP PLC;
 • roboty drogowe: STRABAG AG z głównymi podwykonawcami: HEILIT + WOERNER BUDOWLANA SP. Z O.O., HERMANN KIRCHNER POLSKA SP. Z O.O.

Po wybudowaniu Odcinek II A-2 do Świecka został on przekazany do eksploatacji spółce AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

 - długość: 105,905 km:

 • 87,45 km (od km 20+450 do km 107+900) budowa nowego odcinka autostrady płatnej;
 • 18,455 km (od km 1+955 do km 20+450) modernizacja istniejącej drogi krajowej nr 2 na odc. Świecko – Rzepin oraz dostosowanie DK2 do standardów autostrady płatnej;

 - lata realizacji: 2009-2011:

 • budowa Odcinka II autostrady A-2 Świecko-Nowy Tomyśl rozpoczęła się w lipcu 2009 r.
 • termin oddania do ruchu bez Miejsc Obsługi Podróżnych: 30 listopad 2011 r.
 • termin zakończenia inwestycji z pełną infrastrukturą: maj 2012 r.

 - wartość projektu: koszt przygotowania i budowy

 • ok. 1,6 mld EUR i jest to stała cena ryczałtowa za całość tzw. „inwestycji pod klucz” tj. w pełni wyposażonej i przygotowanej do eksploatacji autostrady;

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi:

Odcinek II A2 Świecko-Nowy Tomyśl został podzielony na 7 pododcinków:

 • ODCINEK: 5.0 węzeł „Świecko” od km 1+995 do km 3+375
 • ODCINEK:5.1 „Świecko” – „Rzepin” od km 3+375 do km 20+450
 • ODCINEK: 5.2 „Rzepin” – „Torzym” od km 20+450 do km 35+000
 • ODCINEK: 5.3 „Torzym” – „Łagów” od km 35+000 – 51+000
 • ODCINEK: 5.4 „Łagów” – „Jordanowo” od km 51+000 – 66+000
 • ODCINEK: 5.5

              - PODODCINEK 5.5.1 „Jordanowo” – „Myszęcin” od km 66+000 – 75+500

              - PODODCINEK 5.5.2 „Myszęcin” – „Trzciel” od km 75+500 – 92+533

 • ODCINEK: 5.6 od km 92+533 – 107+900 -  NA TERENIE  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa: A
 • prędkość projektowa: 120 km/h
 • kategoria ruchu: KR6 (ruch bardzo ciężki)
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 11,5 tony/oś
 • skrajnia pionowa: 4,70 m

3. Zakres inwestycji:

 • długości 87,45 km (od km 20+450 do km 107+900) o przekroju poprzecznym obejmującym jezdnie (2 x 3 x 3,5m), pasy awaryjne (2 x 3,0m), pas dzielący (3,5m + 2 x 0,5m) oraz pobocza nieutwardzone (2 x 1,25m);
 • modernizacja, do takiego samego przekroju jak podano powyżej, istniejącej drogi krajowej nr 2 na odcinku Świecko-Rzepin długości 18,455 km (od km 1+955 do km 20+450) oraz dostosowanie istniejącej drogi krajowej nr 2 do standardów autostrady płatnej;
 • budowa nowych węzłów „Rzepin”, „Torzym”, „Łagów”, „Jordanowo”, „Myszęcin”, „Trzciel”, rozbudowę węzła „Nowy Tomyśl”, przebudowa istniejącego węzła „Świecko”, przebudowa węzła „Buk”;
 • budowa zamkniętego systemu poboru opłat;
 • budowa 10 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): Rogoziniec, Chociszewo, Romanówek, Zagaje, Koryta, Walewice, Zapadle, Długie, Sosna, Gnilec;
 • budowa 2-ch Obwodów Utrzymania Autostrady („Ilanka” i „Biały Mur”) w pełnym zakresie funkcjonalnym;
 • budowa oraz remont 87 mostów i wiaduktów;
 • przebudowa dojazdów i dróg krzyżujących się z autostradą;
 • budowa systemu odwodnienia nowych Obiektów;
 • przebudowa systemu odwodnienia Obiektów Istniejących na odcinku Świecko-Rzepin;
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany, ogrodzenie, oczyszczalnie ścieków, pasy zieleni izolacyjnej, przepusty dla małych zwierząt i płazów itp.);
 • przebudowa całej istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z budową autostrady;
 • instalacja systemu bezpieczeństwa ruchu i systemu zarządzania autostradą płatną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przejazdy awaryjne przez pas dzielący zgodnie z uzgodnionym Planem Ratowniczym i potrzebami Spółki oraz system zapewniający GDDKiA ciągłą rejestrację liczby i typów pojazdów (oraz ustalanie liczby osi obliczeniowych) na poszczególnych odcinkach Obiektów Autostrady Płatnej (na każdym odcinku międzywęzłowym);

4. Wariantowanie przebiegu drogi – krótkie opisy wariantów drogi

 • ODCINEK: 5.1 „Świecko” – „Rzepin” od km 3+375 do km 20+450 19. luty 2010 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 • ODCINEK: 5.2 „Rzepin” – „Torzym” od km 20+450 do km 35+000 18. listopad 2009 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 • ODCINEK: 5.3 „Torzym” – „Łagów” od km 35+000 – 51+000 04. luty 2010 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 • ODCINEK: 5.4 „Łagów” – „Jordanowo” od km 51+000 – 66+000 26. sierpień 2009 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 • ODCINEK: 5.5

                - PODODCINEK 5.5.1 „Jordanowo” – „Myszęcin” od km 66+000 – 75+500 15. czerwiec 2009 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ

                - PODODCINEK 5.5.2 „Myszęcin” – „Trzciel” od km 75+500 – 92+533 14. lipiec 2009 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 • ODCINEK: 5.6 NA TERENIE  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

5. Obiekty inżynierskie: 87 mostów i wiaduktów;

6. Węzły: ilość węzłów - 9:

 • 4 – budowa nowych („Rzepin”, „Torzym”, „Jordanowo”, „Trzciel”)
 • 1 – rozbudowa „Nowy Tomyśl”
 • 2 – przebudowa „Buk” (segment I), „Świecko”
 • 2 – planowana budowa w fazie VII – 2030 r.: „Łagów”, „Myszęcin”

7. MOP-y:

 • 6 Miejsc Obsługi Podróżnych - docelowo 10 (Rogoziniec, Chociszewo, Koryta, Walewice, Sosna, Gnilec).

8. Opłaty: zamknięty system poboru opłat, tj. 5 Miejsc Poboru Opłat (1 Plac Poboru Opłat w ciągu autostrady – Tarnawa, 4 Stacje Poboru Opłat na węzłach autostradowych: Nowy Tomyśl, Trzciel, Jordanowo, Torzym)

 

III. Ochrona środowiska.

 

Pełne wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska (zbiorniki ekologiczne, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przepusty dla zwierząt), urządzenia bezpieczeństwa -kolumny alarmowe co 2 km, ogrodzenie autostrady na całej długości (z wyjątkiem przerw na węzłach).

 

Trasa odcinka A2 Świecko – Nowy Tomyśl:

 • przechodzi przez 4 obszary Natura 2000 (tj. PLH080002 Rynna Jezior Obrzańskich, PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, PLH080001 Dolina Leniwej Obry, PLH080049 Rynna Jezior Rzepińskich), na łącznej długości ok. 5,8 km i nie ma możliwości ominięcia tego terenu ze względu na jego południkowy układ;
 • graniczy lub sąsiaduje z 7 obszarami Natura 2000.

Cała trasa w 80% przebiega przez tereny leśne, na których administracja drogowa przeprowadziła wiele lat temu wycinkę drzew, a następnie wycinkę tzw. samosiejek. Koszty związane z ochroną środowiska stanowią ok. 10% ogólnych kosztów budowy autostrady.

 

Wpływ autostrady na środowisko naturalne badany był na każdym etapie realizacji inwestycji. Zarówno dla Projektu Wstępnego (decyzje lokalizacyjne), jak i później dla Projektu Budowlanego (pozwolenia na budowę), sporządzony był Raport oddziaływania autostrady na środowisko. Raporty te poprzedzane były konsultacjami społecznymi i zawierały ocenę wpływu autostrady na:

 • wody (powierzchniowe i podziemne)
 • powietrze
 • glebę i tereny rolnicze
 • dobra kultury
 • ludzi i zwierzęta.

Głównym celem raportu było przedstawienie wymaganych zabezpieczeń, które należało wykonać w trakcie budowy autostrady, aby skutecznie chronić środowisko.

 

Projekty budowlane w oparciu, o które składane były wnioski o pozwolenia na budowę Odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl opracowywane były na bazie obowiązujących w Polsce przepisów, w tym przepisów z zakresu ochrony środowiska zgodnymi z przepisami Unii Europejskiej. Integralną częścią projektu budowlanego jest Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, który służy powtórnej ocenie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Dokumentacja ta (Raport jak i cały projekt budowlany) opracowywana jest na podstawie ostatecznych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanych w 2007 r. dla tej inwestycji, które to decyzje określają wymagania z zakresu ochrony środowiska konieczne do spełnienia na etapie realizacji inwestycji. Dotyczy to między innymi ilości, parametrów i lokalizacji przejść dla zwierząt, warunków prowadzenia robót, zakresu działań minimalizujących oddziaływanie autostrady na środowisko jak i działań kompensacyjnych będących konsekwencją kolizji autostrady z obszarami Natura 2000. Celem wzmocnienia efektywności i skuteczności zaplanowanych środków kompensujących uzyskano w 2010 r. dodatkową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000. Decyzja ta stanowiła rozszerzenie obowiązku wykonania dodatkowych działań kompensacyjnych.

 

Zdecydowana większość kwestii z zakresu ochrony środowiska, w tym dotycząca przejść dla zwierząt, została przeanalizowana na etapie decyzji środowiskowych. Odbyło się to przy czynnym udziale organizacji ekologicznych, dotyczy to szczególnie województwa lubuskiego gdzie przeprowadzono rozprawę administracyjną z udziałem organizacji ekologicznej. Ogółem wybudowano 152 przejścia dla zwierząt na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl.