Departament Strategii i Studiów


Zapewnia optymalną strategię i programy rozwoju sieci dróg krajowych, wysokiej jakości dokumentacje studialną, w tym dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zapewnia dane o ruchu oraz prognozach i analizach ruchu na sieci dróg krajowych niezbędnych dla celów planistyczno-projektowych oraz zarządzania siecią dróg, w tym dane o sieci dróg publicznych oraz statystyk transportowych wymaganych przez instytucje administracji rządowej, samorządowej i organizacje międzynarodowe.

 

 

 

Dyrektor Departamentu
Agnieszka Bogucka

 

Kontakt:

Tel.: +48 22 375 86 34

Fax.: +48 22 375 86 41

E-mail.: sekretariatDS@gddkia.gov.pl