Departament Budżetu i Projektów UE


Odpowiada za planowanie i zarządzanie limitami środków finansowych dla zadań GDDKiA w perspektywie wieloletniej i rocznej w podziale na poszczególne źródła finansowania, raportowanie stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego oraz wykorzystania finansowego środków dla zadań realizowanych przez GDDKiA w perspektywie rocznej i wieloletniej, uzyskanie dofinansowania dla projektów inwestycyjnych oraz zapewnienie zgodności wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych z warunkami przyznanego dofinansowania i uzyskanie refundacji. Departament zarządza projektami dotyczącymi budowy i utrzymania infrastruktury drogowej w oparciu o środki partnera prywatnego lub spółki specjalnego przeznaczenia oraz pozyskiwanie finansowania tych projektów.

 

Dyrektor Departamentu
Anna Mróz

 

Zastępca Dyrektora

Tomasz Smoleń

 

Kontakt:

Tel.: +48 22 375 86 80

Fax.:+48 22 375 87 88

E-mail.: sekretariatDF@gddkia.gov.pl