Biuro Generalnego Dyrektora


Odpowiada za zapewnienie stałego wspomagania Generalnego Dyrektora, pod względem merytorycznym i organizacyjnym, przy realizacji ustawowych zadań GDDKiA, w tym w zakresie kierowania GDDKiA, zapewnienie realizacji prawa dostępu do informacji publicznej, zapewnia bieżący monitoring efektywności i sprawności realizacji zadań przez GDDKiA, efektywny współudział Generalnego Dyrektora w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg oraz zarządza wybranymi projektami realizowanymi przez GDDKiA, w tym dba o zapewnienie prawidłowego przepływu informacji wewnątrz struktury organizacyjnej Centrali oraz pomiędzy Centralą a Oddziałami.

 

Dyrektor Biura
Monika Spoczyńska

 

Zastępca Dyrektora

Szymon Piechowiak

 

Kontakt:

Tel.: +48 22 375 88 79

Fax.:+48 22 375 86 00

E-mail.: sekretariatBGD@gddkia.gov.pl