Informacja o wykonaniu remontów i przebudów dróg w 2016 roku oraz realizacji planu w 2017 roku


W 2016 roku:

  • prowadzono remonty na 163 odcinkach dróg o łącznej długości 415,5 km, z czego zakończono remonty na 153 odcinkach dróg o łącznej długości 389,7 km, wydatkowano środki w wysokości 338,6 mln zł;
  • prowadzono remonty na 10 obiektach mostowych o długości 1,072 km, z czego   zakończono remonty 7 obiektów mostowych o łącznej długości 0,771 km, za kwotę 22 mln zł;
  • prowadzono przebudowy/rozbudowy na 15 odcinkach dróg, z czego zakończono przebudowy/rozbudowy 3 odcinków dróg o łącznej długości 5,3 km, wydatkowano środki w wysokości 24,4 mln zł;
  • prowadzono przebudowy na 68 obiektach mostowych o łącznej długości 2,992 km, z czego zakończono przebudowy 31 obiektów mostowych o łącznej długości 0,803 km, wydatkowano środki w wysokości 97,2 mln zł;
  • realizowano 220 zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z czego zakończono 74 zadania, wydatkowano środki w wysokości 133,5 mln zł.

 

W 2017 roku zaplanowano:

  • remont 87 odcinków dróg o łącznej długości 346,8 km, z czego 86 odcinków dróg o łącznej długości 342 km planuje się zakończyć w 2017r., za kwotę 420,8 mln zł; ponadto planuje się wykonanie około 200 zadań typu „nakładka”;
  • remont 10 obiektów mostowych o łącznej długości 1,437 km, w tym planuje się zakończyć remonty 9 obiektów mostowych o łącznej długości 1,269 km, za kwotę 28,1 mln zł;
  • przebudowy/rozbudowy na 58 odcinkach dróg o łącznej długości 295,5 km za kwotę 147 mln zł;
  • przebudowy 107 obiektów mostowych o łącznej długości 4,286 km (wraz z dojazdami o długości 27,210 km), w tym planowane do zakończenia przebudowy 24 obiektów mostowych o łącznej długości 0,572 km, za kwotę 211,3 mln zł;
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach 352 zadań, z których 228 będzie zakończonych w 2017r., za kwotę 418,8 mln zł.