Obwodnica Brodnicy

Oddział: Bydgoszcz
długośc odcinka: 1,5 km
Etap I (rondo): zrealizowany

Etap II (obwodnica): zrealizowany

wartość projektu - Etap II: 47 856 726,84Etap zrealizowany:

2011 r (Etap I) budowa ronda, które połączyło ulicę Podgórną za pośrednictwem trasy przemysłowej z ulicą Sądową

 

20 grudnia  2013 r.  (Etap II)  ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót

 

13 listopada 2014 podpisano umowę na budowę obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15.

 

25 czerwca 2016 roku otwarcie obwodnicy Brodnicy (dk 15). 

 

Opis inwestycji:
W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano nową jezdnię drogi nr 15, estakadę nad ul. Wiejską, torami PKP i terenami zalewowymi rzeki Łacha. W okolicach skrzyżowań wybudowano lub dokończono chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi dojazdowe, lokalne i zbiorcze w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej nr 15. Inwestycję zrealizowano w 13 miesięcy od dnia podpisania umowy ( z wyłączeniem okresów zimowych) a jej koszt to prawie 48 mln zł. Prawie 1,5 km trasa omija ścisłe centrum miasta i znacznie skraca czas przejazdu z Torunia w kierunku Olsztyna.

W związku z udostepnieniem do ruchu obwodnicy i wyznaczeniem nowego przebiegu drogi krajowej nr 15, dotychczasowy fragment dk 15 przebiegający ulicami Sądową i Kolejową, został przekazany w utrzymanie Zarządowi Województwa.

 

GDDKiA  GDDKiA

 

Zakres inwestycji:

- budowa jezdni DK15

- budowa ronda

- budowa estakady nad ul. Wiejską, torami PKP i terenami zalewowymi rzeki Łacha

- budowa murów oporowych

- budowa dróg dojazdowych, lokalnych i zbiorczych

- budowa chdoników i ścieżek rowerowych

- budowa urządzeń organizacji ruchu

- budowa ekranów i osłon akustycznych

- budowa przepustów

- budowa systemu odprowadzania wód deszczowych

- przebudowa i budowa oświetlenia drogowego

 

 

GDDKiA