Nowy Dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku

W dniu 7 kwietnia 2017 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - Krzysztof Kondraciuk powołał Pana Wojciecha Borzuchowskiego na stanowisko Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.Wojciech Borzuchowski ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Białostockiej. Od lat jest związany z administracją drogową, m.in. w latach 1986 – 1999 pracował w Rejonie Dróg Publicznych w Zambrowie oraz jako Kierownik Zarządu Dróg w Zambrowie.

 

Już jako prywatny przedsiębiorca, nadal działał w branży drogowej. Kierował m.in. zespołem nadzoru przy budowie Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi ekspresowej S8, nadzorował przebudowę układu komunikacyjnego w centrum Zambrowa (m.in. dróg krajowych nr 8 i 63), fragmentów dróg krajowych nr 19 i 66, czy też rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ostrożany – Siemiatycze.

 

Udzielał się również na niwie społeczno–politycznej. W latach 1999–2004 pełnił funkcję wicestarosty powiatu zambrowskiego. W 2004 objął mandat posła IV kadencji z okręgu białostockiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 2007 uzyskał mandat w sejmiku podlaskim (do roku 2010).

 

W 2010 roku ukończył Studia Podyplomowe w Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej „Wybrane zagadnienia z inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w projektowaniu dróg”.