Dla bezpieczeństwa trzeba też ćwiczyć
Ratownicy – alpiniści, strażacy, helikopter, udzielanie pierwszej pomocy to wszystko działo się w Skomielnej Białej na budowie drogi ekspresowej S7 odcinku Skomielna Biała – Rabka Zdrój przy największej estakadzie. Akcja ewakuacji prowadzona była z żurawi stacjonarnych obsługujących najwyższe podpory estakady. To były na szczęście ćwiczenia.Estakada o długości 992m docelowo będzie miała najwyższy filar o wysokości 50 m. Najwyższy wykorzystywany na budowie dźwig ( żuraw ) ma:
  • wysokość do wysięgnika – 65m
  • długość wysięgnika – 70m
  • udźwig na maksymalnym wysięgu – 3,1 ton

Ćwiczono ewakuację operatora dźwigu, który zasłabł w kabinie. Grupa alpinistów ze straży pożarnej przeprowadziła akcję przy najwyższej podporze obiektu, gdzie podczas pracy z kosza robotnik zasłabł. Gaszono ogień przed głównym zapleczem budowy, gdzie rozprzestrzenił się ogień. Stowarzyszenie „Służba Świętego Łazarza – LAZARUS” przeprowadziło akcję pierwszej pomocy i po akcji pokazowej także kurs pierwszej pomocy dla 20 osób. W pokazach uczestniczyli : Grupa Beskidzka GOPR, specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Limanowej i Straż Pożarna z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

Ćwiczenia z ratownictwa zorganizowane były w ramach „Dni Bezpieczeństwa”. Obchody dni bezpieczeństwa mają zwrócić szczególną uwagę na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy bezpieczeństwa wszystkich pracowników, zwiększyć świadomość zagrożeń i poprawić kulturę bezpieczeństwa. Dni bezpieczeństwa są też okazją do upamiętnienia ofiar wypadków przy pracy. Liczba wypadków w budownictwie za rok 2016 , w Polsce wyniosła 5468, w tym aż 51 wypadków śmiertelnych.

Warto pamiętać, że dbanie o bezpieczeństwo to podstawa, tak samo jak dbanie o umiejętną i właściwą reakcję ludzi w razie wypadku na budowie.