Wybrano wykonawcę przebudowy brakujących fragmentów autostrady A6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach na rozbudowę węzła Szczecin Kijewo łączącego autostradę A6 z DK10 i przebudowę autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie – Rzęśnica. W obu postępowaniach przetargowych najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Energopol Szczecin S.A. Jeżeli nie będzie odwołań od wyników przetargu, to przed końcem wakacji umowy na realizację tych inwestycji powinny zostać podpisane. Przebudowa odcinka Szczecin Dąbie – Rzęśnica powinna zakończyć się pod koniec 2019 roku, natomiast węzeł Kijewo powinien być gotowy w III kwartale 2020 roku. Zakończenie realizacji tych robót oznaczać będzie finał przebudowy autostrady A6 (droga powstała w latach 30 ubiegłego wieku).Przebudowa odcinka Szczecin Dąbie - Rzęśnica

Inwestycja obejmuję przebudowę ostatniego odcinka szlakowego autostrady A6 posiadającego jeszcze wykonaną ponad 80 lat temu nawierzchnię z płyt betonowych. Nawierzchnia autostrady zostanie przebudowana na bitumiczną, a jezdnie zostaną poszerzone o pas awaryjny.  Zostanie wybudowane również duże przejście górne dla zwierząt („zielony most”), a cała trasa wygrodzona. Inwestycja będzie realizowana w formule buduj, w związku z tym wykonawca będzie mógł bezpośrednio po podpisaniu umowy przystąpić do robót budowlanych. Ale od 15 czerwca do 31 sierpnia wykonawca ze względu na wzmożony ruch wakacyjny nie będzie mógł zawężać przekroju drogi (mają być dostępne po 2 pasy ruchu w każdą stronę).

 

Rozbudowa węzła Szczecin Kijewo

Inwestycja obejmie rozbudowę węzła Szczecin Kijewo stanowiącego połączenie autostrady A6 z DK nr 10. Jest to główny węzeł łączący miasto Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł został wybudowany w latach 30 ubiegłego wieku. Betonowa nawierzchnia autostrady po północnej stronie węzła ma już 80 lat i znajduje się w złym stanie. Część łącznic nie ma pasów włączania i wyłączania, a pozostałe są nienormatywne. Zakres prac obejmie odcinek A6 o długości 1,8 km i DK 10 o długości 1,3 km. Roboty obejmą wyburzenie i wykonanie od nowa obu wiaduktów węzła, budowę nowych łącznic i jezdni zbiorczo – rozprowadzających w ciągu autostrady A6. Nawierzchnia autostrady zostanie przebudowana na bitumiczną, a jezdnie zostaną poszerzone o pas awaryjny. W efekcie powstanie nowy, większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.