Przetarg na dzierżawę nieruchomości usytuowanych w ciągu drogi ekspresowej S-7 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych - II postępowanie


Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Informacja o warunkach przetargu

3. Istotne postanowienia umowy

4. Formularz oferty

5. Obligatoryjny program funkcjonalny

6. Materiały dodatkowe

7. Mapy

8. Opis MOP

9. Odpowiedzi na zapytania oferenta

10. Odpowiedzi na pytania oferenta

11. Załącznik nr 1

12. Załącznik nr 2

13. Załącznik nr 3

14. Podsumowanie spotkania z dnia 31.08.2017

 

 

UWAGA!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym dzierżawy nieruchomości usytuowanej w ciągu drogi krajowej nr S-7 Obiekt nr V MOP II Pawliki km 38 + 000 kierunek Gdańsk strona lewa,  informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:30 odbędzie się spotkanie na terenie przedmiotowego MOP w celu wizji w terenie będącym przedmiotem dzierżawy.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.