Rada Naukowa


Rada Naukowa jako stały zespół opiniodawczy działający przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad została powołana 6 czerwca 2017 roku.

 

W skład Rady Nukowej, którem celem jest uzyskiwanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Generalnego Dyrketora Dróg Krajowych i Autostrad wchodzą:

Do zadań Rady Naukowej należy, w szczególności:

1) wydawanie opinii i doradztwo w zakresie związanym z planowaniem rozwoju sieci dróg krajowych;

2) opiniowanie i doradztwo w sprawach związanych ze zmianą przepisów i wymagań technicznych, instrukcji i innych aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

3) opiniowanie zagadnień określonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.