Małopolska wzbogaci się o ponad 220 km nowych dróg w ramach zaktualizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
W zaktualizowanym „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.)”, który został przedłożony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Radzie Ministrów i już uchwalony przewiduje się wybudowanie 220,5 km nowych dróg krajowych w Małopolsce, w tym drogi ekspresowe i obwodnice, za prawie 12 mld 789 mln zł.



Znalazły się w nim inwestycje, których w poprzednim dokumencie nie było. To Północna Obwodnica Krakowa i Beskidzka Droga Integracyjna, obydwie w ciągu drogi ekspresowej S52. Zapewnienie finansowania otrzymała także budowa drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Są środki na drogę ekspresową S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na obwodnice: Nowego Sącza i Chełmca na dk 28, Zatora na dk 28 i Zabierzowa na dk 79.

W ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.)”trwa budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka ( realizacja w latach 2016 – 2020 ) i obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej ( realizacja w latach 2016 – 2019 ) . Pierwszą inwestycją ukończoną w ramach tego programu jest oddany do użytku 28 czerwca 2017 r. odcinek drogi ekspresowej S7 od ul. Igołomskiej do Christo Botewa z nowym mostem na Wiśle, w Krakowie, budowany w latach 2014 – 2017.

W poprzednich latach zrealizowano w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” autostradę A4 Wielicka – Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów – Christo Botewa w latach 2007-2010, autostradę A4 od węzła Targowisko do Tarnowa w latach 2010 – 2012 oraz obwodnicę Krakowa od węzła Radzikowskiego do węzła Modlnica na dk 94, w latach 2009 – 2011. W sumie 84,1 km dróg dwujezdniowych, za ponad 4 mld 200 mln zł.

Biorąc pod uwagę wszystkie do tej pory wybudowane w Małopolsce drogi dwujezdniowe ( autostrada A4, droga ekspresowa S7, dk 7, dk 94, dk 47 ) ich sumaryczna długość wynosi 227 km ( włącznie z koncesjonowanym odcinkiem A4 ). Celem głównym wskazywanym w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.)” jest „budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego…poprawa gęstości i przepustowości głównych arterii…” oraz zaspokojenie oczekiwań mieszkańców związanych z bezpieczeństwem i szybką komunikacją. Według przeprowadzonych obliczeń sieć dróg krajowych stanowi 4,6 % całej sieci dróg publicznych , jednak koncentruje się na drogach krajowych 60 % całego ruchu.

Z pomiarów prowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, w 2015 r wynika, że średni dobowy ruch wynosi w Małopolsce 14 580 pojazdów na drogach krajowych i jest o 3000 pojazdów większy od średniej krajowej. Dla Polski wynosi on 11 178 poj./dobę. Największe natężenie ruchu na sieci dróg krajowych w Małopolsce panuje wokół Krakowa. Na Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa A4 ruch wzrósł prawie dwukrotnie w stosunku do tego, który był pięć lat temu. Maksimum natężenia jest pomiędzy węzłami Kraków Tyniec – Kraków Sidzina i wynosi średnio 64 066 pojazdów na dobę.