WYDZIAŁ TECHNOLOGII i JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE


 

GDDKiA

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe od 2011 r. jest komórką organizacyjną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, nadzorującą jakość realizowanych robót oraz wykonującą pomiary oceny stanu nawierzchni drogowych na drogach administrowanych przez Oddział. Od roku 2014 w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Ddóg – Laboratorium Drogowym funkcjonuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony uzyskaniem certyfikatu akredytacji o numerze AB 1545, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.GDDKiA

 

 

 

 

W skład Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg

- Laboratorium Drogowego wchodzą zespoły:

  1. Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno - Asfaltowych
  2. Zespół Betonu i Materiałów Wiążących
  3. Zespół Diagnostyki Nawierzchni
  4. Zespół Gruntów i Geotechniki
  5. Zespół Kruszyw