ZESPÓŁ GRUNTÓW I GEOTECHNIKI


GDDKiA

 

Zespół Gruntów i Geotechniki wykonuje badania podłoża gruntowego, określa parametry materiałów przeznaczonych do budowy nasypów, a także ulepszonego podłoża. W obszarzeGDDKiA działalności Zespołu istotną część pracy stanowią badania polowe, obejmujące m.in. badania nośności, badania zagęszczenia oraz badania sondą statyczną CPTU. Zespół wykonuje również wiercenia geotechniczne w celu określenia warunków gruntowo - wodnych podłoża gruntowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące aktualnego zakresu badań oferowanych przez Zespół Gruntów i Geotechniki dostępne są w linku poniżej: