3 miesiące przed terminem oddajemy do ruchu estakadę na S1 w Sosnowcu
8 sierpnia 2017 roku w godzinach popołudniowych, ponad trzy miesiące przed terminem umownym, została oddana do ruchu przebudowana estakada w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu.

W trakcie realizacji szczególną uwagę przykładano do jakości prac i wykorzystywanych materiałów. Przed przystąpieniem do realizacji przeprowadzono inspekcje w wytwórniach: prefabrykatów, mieszanek asfaltowych oraz betonu, do produkcji których zastosowano najlepsze surowce. Podczas budowy przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli jakości. Wszystkie badania potwierdziły spełnienie wyznaczonych parametrów.

 

Obecnie obiekt spełnia niezbędne wymogi techniczne obowiązujące w całej Unii Europejskiej odpowiadające parametrom klasy S (drogi ekspresowej). Po przebudowie estakada zyskała na szerokości – obecnie pasy ruchu mają szerokość 3,5 m, a wyznaczony pas awaryjny 2,5 m. Nawierzchnia obiektu została zaprojektowana dla 6. kategorii ruchu, a jej nośność dostosowana do przeniesienia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś. 

 

Nowa estakada została wykonana z 416 prefabrykowanych belek strunobetonowych  (po 208 na każdą jezdnię):

 • 390 belek T21 o wymiarach 21 m × 0,9 m,
 • 26 belek T15 o wymiarach 15 m × 0,75 m.

Zostały one rozmieszczone na 32 przęsłach (13 belek na każde z nich).

 

Poza samym obiektem przebudowano również dojazdy do niego prowadzące na łącznej długości 119,25 m.

Wartość umowna inwestycji to 21 684 027,78 zł.

 

Folder:

 

Zużyte materiału do przebudowy:

 • Stal zbrojeniowa (bez prefabrykatów ) – 887 t
 • Beton konstrukcyjny B37 – 6680 m3
 • Asfalt SMA na obiekcie – 6930 m2
 • Asfalt SMA na dojazdach – 2565 m2

Aktualne parametry estakady:

 • Rozpiętość teoretyczna przęseł 15,28-21,05 m
 • Szerokość całkowita estakady 12,9 m
 • Szerokość całkowita obiektu 25,9 m
 • Długość całkowita estakady330,75 m
 • Długość estakady wraz ze skrzydłami 339,25 m
 • Szerokość jezdni na estakadzie 10,5 m (2 × 3,5 + 2 × 2,5)
 • Nawierzchnia bitumiczna SMA
 • Obciążenie nawierzchni115 kN/oś
 • Kategoria ruchu KR6
 • Prędkość projektowa 100 km/h

Elementy wyposażenia:

 • Łożyska elastomerowe
 • Kamienne krawężniki
 • Bitumiczne urządzenia dylatacyjne
 • Elementy odwodnienia (sączki odwadniające, żeliwne wpusty mostowe, kolektory odwodnienia)
 • Umocnienia stożków skarp przyczółków (kamień łamany)
 • Schody dla obsługi
 • Repery
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (w pasie rozdziału – obustronne bariery stalowe, na zewnętrznej krawędzi – bariery betonowe)