„SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”, (GDDKiA O/GD-F-2/ZBYCIE/01/2017) + Informacja z otwarcia ofert.