Remont DK 1 w Pszczynie

W związku z planowanymi pracami przy remoncie nawierzchni DK1 w m. Pszczyna na jezdni w kierunku Bielska-Białej, odcinek od skrzyżowania z ul. Męczenników Oświęcimskich do skrzyżowania z ul. Spokojną km 584+773 – 587+000, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że w okresie od 4 do 26 września 2017 r. na DK1 wystąpią utrudnienia w ruchu.Zakres prac remontowych obejmuje wymianę górnych warstw bitumicznych na odcinku o długości 2,3 km. Roboty prowadzone będą kolejno na prawym a następnie na lewym pasie ruchu. W celu zminimalizowania uciążliwości wywołanych planowanymi pracami, roboty remontowe prowadzone będą w godzinach wieczornych i nocnych tj. od godz. 18.00 do 05.00, w ciągu dnia odcinek remontowanej jezdni będzie dostępny dla ruchu.

 

W nocy z 12/13 i 13/14 września remontowana będzie nawierzchnia płyty skrzyżowania wraz z wlotem do DK1 ulicy Bielskiej od strony Żor. Objazd prowadzony będzie drogą zbiorczą zgodnie z ustawionym oznakowaniem. W tym czasie przewidywane jest też ręczne kierowanie ruchem.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych terminy prac ulegną skorygowaniu.

 

W związku z przewidywanymi utrudnieniami w ruchu w okresie od 4 do 26 września br., podróżującym tym odcinkiem DK1 zaleca się wybieranie tras alternatywnych.

 

Kierowców poruszających się tym odcinkiem drogi krajowej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Za utrudnienia w ruchu wszystkich użytkowników przepraszamy.