Zatwierdzenie Programu Inwestycyjnego Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 91 w woj. śląskim w m. Rędziny

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji Program Inwestycyjny Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 91 w woj. śląskim w m. Rędziny.Zadnie to znalazło się wśród 21 Programów Inwestycyjnych dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 63 mln zł. Zadania te, oprócz województwa śląskiego, będą realizowane w sześciu województwach: mazowieckim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim, małopolskim oraz zachodniopomorskim. Są to zadania związane z rozbudową istniejącego odcinka drogi krajowej wraz z dostosowaniem nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś, budową mostu oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę pasów lewoskrętnych, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej, chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 91 w woj. śląskim w m. Rędziny zlokalizowana jest w czterech punktach miejscowości Rędziny i polegała będzie na na budowie sygnalizacji świetlnej na istniejących przejściach dla pieszych. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu w szczególności niechronionych użytkowników drogi krajowej nr 91 przed negatywnymi skutkami spodziewanego wzrostu ruchu, w czasie przebudowy obecnej drogi krajowej nr 1 do parametrów autostrady A1. Realizacja tego zadania jest szczególnie istotna z uwagi na fakt, iż DK 91 jest drogą równoległą, alternatywną do istniejącej DK 1 – w przyszłości autostrady A1.

 

Okres realizacji robót: 2018 r.