Poznaliśmy chętnych do rozbudowy DK48 w okolicy Kocka

Trzy firmy złożyły ofertę na rozbudowę ok. 10-kilometrowego odcinka DK48 od Krępy do Kocka. Wykonawcy zaproponowali realizację w czasie 23 miesięcy, 4-letni okres gwarancji i rękojmi, a wartość prac wynosi od ok. 35,3 do ok. 41,9 mln zł. W budżecie GDDKiA zaplanowano na ten cel 44 mln zł.Po weryfikacji ofert wyłonimy najkorzystniejszą by jeszcze w tym roku podpisać umowę z wykonawcą. Jego zadaniem będzie poszerzenie nawierzchni do 7 m z jednoczesnym wzmocnieniem konstrukcji istniejącej jezdni do 115 kN/oś. Przebuduje również skrzyżowania z drogami bocznymi, zbuduje rondo, wykona korektę przebiegu niwelety drogi oraz przebuduje i wyremontuje elementy odwodnienia drogi wraz z remontem czterech mostów. Przebudowane zostaną istniejące zatoki autobusowe i powstaną nowe, zbudowane zostaną drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego oraz chodniki.

Wraz z realizacją tych prac zakończy się przebudowa całego ciągu DK48 z Dęblina do Kocka. Wzrośnie komfort i bezpieczeństwo.

Zestawienie złożonych ofert

Przebudowa DK48 od Podlodowa do KrępyPrzebudowa DK48 od Podlodowa do KrępyPrzebudowa DK48 od Podlodowa do Krępy