S8 Mężenin – Jeżewo. Ruch po nowej jezdni.

W czwartek (7.09) przełożony został ruch na nową jezdnię na budowanym odcinku S8 Jeżewo – Mężenin (strona prawa, docelowy kierunek: w-wa / b-stok). Na całej długości (około 14 km 200 m) wprowadzone jest ograniczenie prędkości do 60 km/godz oraz zakaz wyprzedzania.Przełożenie ruchu nastąpiło po uzyskaniu decyzji na użytkowanie dla wszystkich obiektów inżynierskich w ciągu nowej jezdni oraz zamontowaniu wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki, oznakowanie itd.)

 

Przełożenie ruchu ma odblokowało front robót na kilku odcinkach drugiej (lewej) jezdni, do których dostęp był utrudniony lub niemożliwy, a także na części dróg zbiorczych. Usprawni to także płynność ruchu - skończy się przerzucanie ruchu z jednej strony na drugą.

 

Zintensyfikowane zostaną prace na jezdni lewej (docelowy kierunek: b-stok/w-wa) gdzie 3/4 robót jest zrobionych, ale do wykonania został kilka przepustów, jeden wiadukt oraz roboty nawierzchniowe.

Planowany termin udostepnienia kierowcom ciągu głównego, czyli dwóch jezdni na tym odcinku to 15 grudnia br.