Krótkotrwałe zatrzymania ruchu na drodze nr 7 w okolicach Chęcin
W dniach od 12 września 2017 (wtorek) do 14 września (czwartek) w godzinach 9 - 11 planowane są krótkotrwałe (trwające kilka minut) zamknięcia drogi krajowej nr 7 w okolicach Chęcin. Zmiana organizacji ruchu związana jest z przełożeniem linii energetycznej w ramach budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów.Od dnia 12.09.0217 do dnia 14.09.2017 od godz. 9.00 do godz. 11.00, będą wprowadzane chwilowe przerwy w ruchu z zachowaniem 10-metrowej strefy bezpieczeństwa przy przebudowie linii energetycznej 220kV Kielce -Radkowice na drodze DP11, którą poprowadzony jest ruch z drogi krajowej nr 7.  Przewiduje się prace związane z demontażem istniejącej linii przy wstrzymaniu ruchu pod linią ( 5 zatrzymań ruchu po 5 minut co około 20 minut). Również prace montażowe na nowo postawionych słupach prowadzone będą z planowanymi pięcioma wstrzymaniami ruchu po około 5 minut w odstępach co 20 minut. Na wlotach ronda ruch kierowany będzie przez uprawionych pracowników budowy. Podczas realizacji zadania czas pomiędzy poszczególnymi wstrzymaniami może ulec wydłużeniu w celu upłynnienia ruchu.