Dofinasowanie z POIiŚ dla drogi ekspresowej S5
W dniu 11 września 2017 roku zawarto umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Środki z Unii Europejskiej trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych w Polsce.

Inwestycje będą realizowane w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim. Łącznie to ponad 180 km nowych dróg. Wszystkie inwestycje mają już rozstrzygnięte przetargi i są w realizacji.

 

Na terenie województwa kujawsko pomorskiego, środki zostaną zainwestowane w budowę drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz – Mielno, odcinek Białe Błota – Mielno.

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia, które zapewni bezkolizyjne połączenie Bydgoszczy z Poznaniem oraz dalej z Wrocławiem.

• Okres realizacji: 2015 – 2019

• Wartość całkowita: 1,37 mld zł

• Dofinansowanie UE: 716,3 mln zł

• Długość odcinka: 54,1 km

 

Inwestycja zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim polega na budowie odcinka drogi o długości 54,12 km i składa się z 3 zadań:

• węzeł „Białe Błota” - węzeł „Szubin” o długości około 9,7 km,

• węzeł „Szubin” - węzeł „Jaroszewo” o długości około 19,3 km,

• węzeł „Jaroszewo” - do granicy województwa o długości około 25,1 km.

 

Warto wspomnieć, że po podpisaniu umów znacząco wzrosło wykorzystanie funduszy unijnych w całym Programie Infrastruktura i Środowisko (oprócz dróg, z jego środków finansowane są inwestycje m.in. w linie kolejowe, sieci energetyczne, ochronę środowiska) - z 40,5 proc. do 44,9 proc. Z dostępnych 109,5 mld zł zagospodarowano już blisko 50.