Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej


Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra lub e-mail: lardelli@gddkia.gov.pl lub faksem nr 68 325 34 68 do dnia 25.09.2017 r. do godziny 23:59.

 

Osoba prowadząca sprawę:

 

Leszek Ardelli tel. 68 327 10 68 , 609 649 562

 

Dokumenty do pobrania:

 

GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpozniania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy  

 

 

GDDKiA 

 

Formularz cenowy