Utrudnienia w związku z budową obwodnicy Olsztyna

Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna (dk16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe) informuje, że w związku z koniecznością demontażu rusztowań obiektu PZD1a nad drogą krajową nr 16 (km ok. 132+400) od dn. 19.09.2017 do dn. 22.09.2017 wykonawca będzie prowadził ręczne kierowanie ruchem w rejonie obiektu. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.