S19 Południowa Obwodnica Białegostoku do oceny

Zaktualizowana dokumentacja drogi ekspresowej S19 na odcinku Choroszcz (węzeł.Białystok Zachód) – Ploski - zostanie zaprezentowana na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w siedzibie GDDKiA w Białymstoku (ul. Zwycięstwa 2). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12.00 w dniu 17 października bieżącego roku.Firma Transprojekt Gdański sp. z o.o. przedstawi aktualizację Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowego, którego celem jest wybór wariantu do wniosku o wydanie dśu dla tzw. Południowej Obwodnicy Białegostoku. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (2025).

Więcej informacji:

http://www.gddkia.gov.pl/pl/130/konsultacje-spoleczne ;

http://www.gddkia.gov.pl/pl/138/budowa-drogi-ekspresowej-s19-kuznica-korycin-knyszyn-choroszcz-pldobwb-stoku-siemiatycze

http://www.gddkia.gov.pl/pl/139/budowa-pld-obwodnicy-bialegostoku