20 kilometrów nowej drogi S7 łączącej Świętokrzyskie z Małopolską
Kierowcy po raz pierwszy pojechali dwiema jezdniami nowej drogi ekspresowej S7 na 20-kilometrowym odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

Zmianę organizacji ruchu w dniu 23 września br. poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka i zaproszonych gości. – 20-kilometrowy odcinek Jędrzejów – granica województwa jest kolejnym, bardzo ważnym fragmentem przedsięwzięcia, jakim jest budowa drogi ekspresowej S7 łączącej północ z południem Polski – powiedział Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W uroczystym otwarciu nowej trasy wzięli także udział Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Dyrektor kieleckiego Oddziału GDDKiA Krzysztof Strzelczyk, przedstawiciele wykonawcy i nadzoru inwestycji.

Informacja o inwestycji

        

W  ramach inwestycji wybudowany został nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga ekspresowa z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia powstała na przeważającym odcinku w śladzie dawnej jednojezdniowej trasy nr 7. W ramach inwestycji wybudowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Zapewniono również tereny pod miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Potok Mały i Ludwinów.

 

Dzięki nowej drodze ekspresowej  S7 na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą, a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi typu węzły i wiadukty zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu jazdy.

 

Dane ogólne

 

Klasa drogi – S (ekspresowa)

Długość odcinka drogi ekspresowej – 19,933 km

Przekrój – 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu)

Kategoria ruchu i obciążenie – KR6, 115 KN/oś

Szerokość jezdni - 10 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m, pas awaryjny 2,5 m, opaska wewnętrzna 0,5 m)

Łączna długość dróg dojazdowych – około 40 km

Liczba obiektów inżynierskich – 35 (6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 1 podziemne przejście dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt dużych, 12 przepustów dla zwierząt małych, 3 przejazdy gospodarcze pod drogą ekspresową) 

Długość ekranów akustycznych – 1,6 km

Liczba węzłów drogowych - 4 (Jędrzejów Wschód, Jędrzejów Południe w Łączynie, Mierzawa, Wodzisław)

Miejsca Obsługi Podróżnych – 2 (w Potoku Małym po wschodniej stronie S7 i w Ludwinowie po zachodniej stronie S7)

Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Wykonawca – Konsorcjum: Lider Budimex S.A., Partner Ferrovial Agroman S.A.

Nadzór - Promost Consulting Sp. z o.o.

Wartość kontraktu – 428 mln złotych

Lata realizacji kontraktu 2014 – 2017

 

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

 

Oddanie do ruchu odcinka Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę, Kielce, Kraków i południową granicę Państwa. Dzięki nowej inwestycji ponad 70 procent świętokrzyskiego odcinka drogi nr 7 ma już pełne parametry drogi ekspresowej. Trwa jeszcze budowa odcinka drogi S7 od Chęcin do Jędrzejowa (21 km), w tym roku planowane jest podpisanie umowy na realizację odcinka drogi S7 od granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej (7,8 km). Po zrealizowaniu tej ostatniej inwestycji, w 2020 roku droga nr 7 zyska pełne paramenty trasy ekspresowej na całym świętokrzyskim odcinku (łącznie 100 km).

fot. Małgorzata Pawelecfot. Małgorzata Pawelecfot. Małgorzata Pawelecfot. Małgorzata Pawelecfot. Małgorzata Pawelecfot. Małgorzata Pawelec