Rozpoczyna się remont skrzyżowania z drogą krajową nr 77 w Sandomierzu
.

W dniu 28 września 2017 planowane jest rozpoczęcie remontu skrzyżowania ulic Lwowskiej i Trześniowskiej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77.

 

Remont, który potrwa do października,  obejmuje m.in. wymianę nawierzchni na odcinku o długości około 240 metrów, odnowę chodników, krawężników, wykonanie oznakowania poziomego. Koszt prac to około 500 tysięcy złotych.

 

Pierwsze prace ( w obrebie chodników i krawężników) wymagać będą zawężeń jezdni i ograniczenia prędkości. W kolejnych etapach robót (frezowanie istniejącej  i układanie nowej nawierzchni) planowanych za conajmniej kilka dni, wykonawca będzie wprowadzał dodatkowo ruch wahadłowy. Część robót prowadzona będzie także nocą.