Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79
Projektowana budowa obwodnicy obejmuje swym zasięgiem miejscowości, przez które przebiega droga krajowa nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów).Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę:
  • obwodnicy miejscowości Zabierzów na dk 79 (po stronie północnej), klasy GP o długości 10,17 km , która omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze
  • 3 skrzyżowań:
na odcinku I, dwujezdniowym:
- w Zabierzowie – węzeł z jazdą na wprost w poziomie 1 oraz ze skrzyżowaniem w postaci średniego ronda 2-pasowego w poziomie 0
- w Bolechowicach – skrzyżowanie w postaci średniego ronda 2-pasowego,
na odc. II, jednojezdniowym:
- w Rudawie – skrzyżowanie w postaci ronda turbinowego
  • tunelu dwukomorowego (na odc. I) z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku pod starodrożem drogi krajowej o długości 370 m
  • 13 obiektów mostowych( (5 na odc. I + łącznik nad potokiem Wedonka oraz 6 na odc. II plus łącznica do starodroża dk 79)

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: „Budowa Obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79” ogłoszony został 22.09.2017 r.